ARAŞTIRMA​

Anket Çözümü, hem kantitatif (nicel), hem de kalitatif (nitel) araştırma tekniklerini profesyonelce uygulamak için organize olmuştur. Anket Çözümü Türkiye’deki bütün bölge ve illerinde yüz yüze ve kantitatif araştırmaları yapabilecek saha alt yapısına sahiptir. Kalitatif araştırmalardan odak grup çalışmaları için teknik donanımlı stüdyo odasına sahiptir. Anket Çözümü, müşterilerin yoğun oldukları dönemleri ve İstanbul’un trafiğinden kaynaklı doğacak sıkıntıları dikkate alarak odak grup çalışmalarında bütün gelişmeleri eş zamanlı olarak uzaktan izleme ve katılma olanağı sunmaktadır. CATI araştırmaları için özel olarak geliştirilmiş web tabanlı bir yazılım ile sonuçlara uzaktan erişim ve izleme olanağı sağlamaktadır. Müşterimiz araştırmanın her aşamasında istediği an denetim ve inceleme yapma hakkına sahiptir. Anket Çözümü Esomar ve ICC’nin araştırmacılar için belirlenen bütün meslek ve etik kurallarına titizlikle uyar.

Sektörel Araştırmalar

 • Kampanya etki düzeyi ölçümleri,
 • Kurum algısı ve imaj araştırmaları,
 • Reklam öncesi ve sonrası (pre-test & post-test) araştırmalarını kapsar.

Gizli Müşteri Araştırmaları

 • ​​Kurumların etik kural ve standartlara sadık kalıp kalmadıkları,
 • Müşteriyi karşılamadaki eksiklikler (yüz yüze veya telefon İle)
 • Temsil yetkisi,
 • Tutum ve davranışları
 • İç ve dış mekân düzenlemeleri, ışıklandırmalar, reyon/raf düzenlemeleri, mekân temizliği/hijyenik vb. konularda denetimlerin yapılması,
 • Eğitim planlamasına yönelik saptamalarda bulunma,
 • Hizmet sürekliliği ve kalitenin geliştirilmesine yönelik alınacak kararları destekleyecek gözlem sonuçları ve verilerin elde edilmesi gibi konuları kapsar.

Akademik Araştırmalar

 • ​Zaman sorunu,
 • Saha uygulamaları,
 • Veri girişleri,
 • Ekonomik sorunlar gibi konularda Anket Çözümü olarak çözüm üretmeye devam ediyoruz.